Wednesday, April 7, 2010

BEDAH SIASAT HUKUM WANITA MEMAKAI TUDUNG

Sebelum membaca hujah secara terperinci, pembaca dinasihatkan untuk MENONTON VIDEO di bawah ini. Ia adalah penting untuk anda lebih mudah memahami hujah seterusnya.
[Photo]Menurut pandangan umum, rambut perempuan itu adalah aurat. Namun begitu, apabila kita bertanya kepada si pemakai tudung, di manakah dalil yang mengatakan rambut itu aurat? Majoriti mereka tidak dapat menjawab dan tidak pernah ambil tahu tentang dalil Quran dan Hadith tentang aurat. Mereka hanya ikut bulat-bulat apa yang diajar oleh Ustazah mereka tanpa bertanya tentang penghujahan hukum. Bagaimana pula jika saya mengatakan hujah-hujah ustazah mereka tidak jujur kerana tidak menerangkan kelemahan dalil itu sendiri. Bila kita persoal lebih lanjut, mereka akan mengatakan "kita mazhab syafie kena la ikut". Sebenarnya mereka sendiri tidak menghayati apa yang Imam Syafie RH kata.


Imam Syafie pernah berkata: “Setiap apa yang aku ucapkan lalu didapati hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Rasulullah menyanggahi pendapatku, maka hadis itu yang lebih utama, jangan kamu mengikutiku.” (Al-Zahabi, Siyar A’lam al-Nubala. 10/34, Beirut: Muassasah al-Risalah).

Oleh itu mari kita ikuti penghujahan terperinci tentang status rambut wanita adakah ia benar-benar aurat menurut Quran dan Hadith yang sahih?

Dalil termahsyur yang digunakan Ulama-ulama dalam menjatuhkan hukum rambut aurat adalah seperti berikut:

Surat An-Nuur 31

"Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan mukmin, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, dan menjaga kemaluan mereka, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak daripadanya; Dan hendaklah mereka meletakkan penudung mereka pada dada mereka, dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, atau bapa mereka, atau bapa suami mereka, atau anak lelaki mereka, atau anak lelaki suami mereka, atau saudara lelaki mereka, atau anak lelaki saudara lelaki mereka, atau anak lelaki saudara perempuan mereka, atau perempuan mereka, atau apa yang tangan kanan mereka memiliki (hamba daripada rampasan perang), Atau lelaki yang melayan mereka yang tanpa mempunyai keinginan seks, atau kanak-kanak kecil yang belum mengerti aurat (bahagian-bahagian sulit) perempuan"


Ayat surah Annur:31 ini menyebutkan bahwa perempuan haruslah (i) menjaga kehormatan dalam cara berpakaian, (ii) tidak memperlihatkan perhiasan kepada selain muhrimnya, anak-anak yang belum dewasa, dan laki-laki kasim; kecuali yang biasa terlihat, (iii) menutupi dadanya (dengan menggunakan khumur (penutup).


Kata 'kehormatan" itu sebenarnya tafsiran dari kata asalnya yang tertulis, yaitu saw’atihima, yang ertinya organ seksual (anggota aib). Bila melihat kata asalnya, jelaslah bahagian yang disebut organ seksual tidak termasuk rambut. Sementara kata kehormatan memang lebih luas maknanya, mencakupi aspek perilaku dan keperibadian.

Pengertian perhiasan memang luas dan Al Qur'an tidak secara spesifik menunjuk kepada satu hal mengenai apa yang dimaksud dengan perhiasan. Boleh bermaksud perhiasan dalam erti gelang, cincin, kalung, anting, dan sebagainya. Boleh juga dandanan / hiasan perempuan (termasuk aksesori tadi). Boleh juga termasuk bahagian tubuh tertentu (dalam hal ini ada yang menafsirkan termasuk juga rambut). Namun bila dimaksud adalah bahagian tubuh tertentu, ayat ini secara spesifik sudah menetapkan kemaluan dan bahagian dada. Apabila rambut atau bahagian tubuh lainnya juga harus ditutup, mengapa tidak disebutkan secara spesifik? Sementara, kemaluan dan dada disebutkan secara tegas. penyataan “kecuali yang biasa terlihat” seakan menegaskan bahwa selain organ genital dan sekitar dada, maka pengertian bagian tubuh dan perhiasan dapat diserahkan kepada kebiasaan masyarakat.

Penyataan "hendaknya meraka menutupkan kain tudungnya ke dadanya" jelas sekali adalah perintah menutupi dada; bukan menutupi rambut, ataupun menggunakan tudung. Mengapa harus menggunakan tudung untuk menutupi dada? Menurut Muhammad Said al-Asymawi (seorang juris, pakar perbandingan hukum Islam dan hukum konvensional, bekas ketua Mahkamah Tinggi Kairo, Mesir), pada zaman Nabi dahulu, perempuan Arab memang sudah memakai tudung sebelum turunnya Surah Annur ayat 31 namun pemakaiannya menjuntai ke belakang, sementara dadanya dibiarkan terbuka (Muhammad Said al-Asymawi, Kritik Atas Jilbab, 2003). Jadi, daripada tudung itu menjuntai ke belakang, lebih baik julurkan ke depan untuk menutupi dada. Tuhan hanya membetulkan cara pakaian mereka sahaja dan bukannya mewajibkan tudung.

Namun Ulama sekarang memahami "keatas dada mereka"(ala juyubihinna) menjadi "sehingga dada mereka" (ila juyubihinna). Sedangkan maksud ala (ke atas) dan ila (sehingga) itu amat berbeza.

Tidaklah boleh kita menyangkakan Al-Quran itu tersirat dengan pelbagai makna mendalam yang sukar kerana Al-Quran tidak begitu. Ia mudah difahami oleh semua orang dengan jelasnya.


“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Qur’an untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?” (Al Qamar: 17)


Ibnu Qayyim mengatakan:

“Barang siapa yang mengatakan: ‘Sesungguhnya Al Qur’an memiliki takwilan yang tidak kita pahami dan tidak kita ketahui, kita hanya membaca lafadz-lafadznya sebagai bentuk ta’abbudi (beribadah saja)’, maka sungguh dalam hatinya terdapat penyimpangan.”

Sekarang mari kita lihat apakah hadith yang sering diguna pakai oleh Ulama untuk membuat garis panduan aurat kepada wanita.


HR Abu Daud dari Aisyah bahwa Asma putri Abu Bakar suatu hari berkunjung ke rumah Nabi, lantas Nabi bersabda menegurnya: "Wahai Asma! Bila seorang gadis telah haid, tidak boleh (lam yasluh) terlihat bagian organ tubuhnya kecuali bagian ini (Nabi menunjuk muka dan kedua telapak tangannya)."

Hadis lainnya, Aisyah meriwayatkan, bahwa Nabi pernah bersabda: "Tidak halal (la yahill) bagi seorang perempuan yang telah baligh, sementara dia beriman kepada Allah dan hari akhir, terlihat bagian organ tubuhnya, kecuali muka dan kedua tangannya, sampai batas ini (Nabi menggenggam setengah lengannya)."

Ulasan terhadap hadis:

Hadith ini tidak boleh digunakan dalam mentahqiq hukum secara qat'i (putus) mahupun Dzanni (sangkaan) kerana kesahihan hadith tertolak kerana:


Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dalam kitabnya Sunan Abu Daud, jld 4, ms 521, no: 3945. Berkata Abu Daud: Hadis ini mursal, PERAWI KEDUANYA IAITU Khalid bin Duraik belum pernah menemui A’isyah radiallahu ‘anha. KERANA HIDUP TIDAK SEZAMAN DENGAN AISYAH. Dalamnya juga terdapat PERAWI BERNAMA Sa‘id bin Basyir Abu Aburrahaman al-Bashari, tamu Damsyik, maula Bani Nashr, tidak seorang pun AHLI HADITH yang membincangkannya. Ia termasuk dalam perawi MAJHUL atau dalam bahasa Melayunya bermaksud "tidak dikenali" Dalam hadis terdapat dua kelemahan, pertama kerana salah seorang perawinya (orang yang mendengar hadith) iaitu Khalid bin Duraik ternyata tidak pernah menemui A’isyah radiallahu ‘anha. Kedua Sa‘id bin Basyir adalah seorang perawi yang daif. Hadis ini juga dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam Syu‘aib al-Iman, jld 6, ms 165, no: 7796 dan Sunan al-Kubra, jld 7, ms 138, no 13496 melalui jalan yang sama. Kedaifan hadis ini sebagaimana terang Abu Daud menyebabkan sesetengah pihak, terutamanya di kalangan modernis menolak kewajipan memakai tudung bagi wanita Islam. Akan tetapi semakan lanjut mendapati ada hadith lain yang berbunyi seakan sama dengan hadith Abu Daud. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam Sunan al-Kubra, no: 13497, al-Thabarani dalam Mu’jam al-Ausath, jld 6, ms 169, no: 8394 dan Mu’jam al-Kabir, jld 24, ms 142, no: 378 melalui jalan isnad yang lain dengan maksud yang sedikit berbeza, iaitu ketika menunjuk ke tangannya, Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam menarik lengan baju sehingga tidak ternampak kecuali jari-jari tangan. Namun begitu, berkata al-Baihaqi selepas mengemukakan riwayat kedua ini: Isnadnya daif. Kedaifan isnad tersebut disebabkan oleh dua perawi, sebagaimana yang diterangkan oleh Mahmud Hasan Ismail, penyemak Mu’jam al-Ausath, iaitu: [1] Ibn Luhai‘ah: Dia jujur tetapi terdapat campur aduk dalam riwayat yang disampaikannya. [2] ‘Iyadh bin ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahim: Dia longgar, yakni tidak mantap dalam meriwayatkan hadis.
Tanpa menafikkan bahwa ada kemungkinan memang Nabi telah bersabda seperti tersebut di atas, fakta bahwa Nabi tidak mengumumkan secara luas mengenai aturan berpakaian menunjukkan bahwa Nabi memang tidak ingin mengatur. Bila Nabi berketetapan untuk menerapkan peraturan berpakaian seperti dalam hadis di atas sebagai "peraturan awam", mengapa baginda tidak mengumumkannya, seperti ketika beliau mencontohkan solat dengan begitu terperinci?

Namun ada ulama yang menggunakan dalil berikut untuk menyokong kewajipan bertudung:

Dicerikan oleh Aishah r.a, bahawa apabila para isteri nabi hendak buang air pada malam hari, mereka pergi ke tanah lapang. "Umar (Bin Khatab) mengusulkan kepada Nabi supaya menyuruh para isteri beliau memakai hijab, tetapi Rasullullah tidak berbuat apa-apa. Pada suatu malam isteri nabi Zam'a keluar waktu Isha' dan dia adalah seorang yang tinggi perawakannya, lalu Umar menyapanya "Hai kami mengenal engkau, hai Saudah. Dia menyapa kerana sangat mengharapkan supaya turun ayat (perintah hijab) memang sesudah itu turun ayat hijab" Sahih Bukhari No 105 Jilid 1, ms 77.

Adakah ayat SURAH Annur 31 YANG MENETAPKAN KEWAJIPAN PENUTUPAN BELAHAN DADA ( JUYUBIHINNA) menyokong umar atau menjawab umar? Ini adalah satu persoalannya. Jelas dalam hadith di atas bahawa Nabi sendiri tidak berbuat apa-apa selepas Umar mengusul untuk isteri nabi berhijab (tudung). Kemudian kelihatan Umar tidak berputus asa lalu mengintip (seperti mengekori) isteri nabi dan sangat mengharapkan ayat hijab turun selepas itu.

Jika Ulama mengatakan ayat hijab untuk menyokong umar, adakah Umar begitu tinggi tarafnya berbanding Nabi sehingga menyedari tentang keperluan hijab lebih awal berbanding Nabi? Apakah kelebihan Umar di sini?

Sedangkan dalam suatu peristiwa yang lain jelas bahawa Saidina Umar RA kadangkala melakukan sesuatu yang melebihi had hukum dan bukanlah maksum.

Al-Imam al-Ghazali menyebut:

“Hendaklah kemungkaran tersebut zahir (jelas) kepada ahli hisbah tanpa perlu melakukan intipan. Sesiapa yang menutup sesuatu kemaksiatan di dalam rumahnya, dan mengunci pintunya maka tidak harus untuk kita mengintipnya. Allah Ta‘ala telah melarang hal ini. Kisah ‘Umar dan ‘Abd al-Rahman bin ‘Auf mengenai perkara ini sangat masyhur. Kami telah menyebutnya dalam kitab Adab al-Suhbah (Adab-Adab Persahabatan). Begitu juga apa yang diriwayatkan bahawa ‘Umar r.a. telah memanjat rumah seorang lelaki dan mendapatinya dalam keadaan yang tidak wajar. Lelaki tersebut telah membantah ‘Umar dan berkata: “Jika aku menderhakai Allah pada satu perkara, sesungguhnya engkau telah menderhakai-Nya pada tiga perkara. ‘Umar bertanya: “Apa dia?”. Dia berkata: Allah Taala telah berfirman (maksudnya: Jangan kamu mengintip mencari kesalahan orang lain). Sesungguhnya engkau telah melakukan.

Maka sudah dapat kita fahami bahawa di suatu sudut yang lain surah Annur 31 diturunkan untuk menjawab Umar bahawa tudung kepala tidak di syariatkan bahkan disuruh menutup bahagian aib seperti belahan dada. Tidak mungkin umar mendapat petunjuk lebih awal dari Rasulullah. Sememangnya Saidina Umar R.A diiktiraf kealimannya dan waraknya. Namun tidaklah satu manusia biasa bebas dari kesilapan.


CUBA KITA AMATI AYAT BERIKUT:

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi, kecuali kamu diizin untuk menghadiri jamuan, bukan dengan menunggu masa sajiannya; tetapi apabila kamu dijemput maka masuklah; kemudian setelah kamu makan maka hendaklah kamu bersurai dan janganlah dengan berbual-bual. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi sehingga ia merasa malu kepada kamu, sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabir. (Al-Ahzab:53)

Ayat ini diguna pakai oleh sesetengah ulama 'extreme' untuk mewajibkan purdah/niqab. Tabir yang dikatakan dalam ayat dengan mudah dikatakan purdah atau niqab. Ini amat berlebih-lebih dalam menafsir disamping pemikiran si penafsir dirasuk budaya arab. Pada permulaan ayat jelas menerangkan ayat ini mengkhususkan keadaan isteri nabi di dalam rumah. Sudah tentulah tabir itu bermaksud tingkap atau langsir dan bukannya purdah. Amat mudah mereka menokok tambah maksud ayat hanya kerana ingin mempromosi budaya purdah (budaya arab).

Sesetengah ulama (lebih longgar) yang lain pula menafsir tabir itu sebagai hijab/jilbab atau lebih dikenali sebagai tudung kepala. Jika inilah yang dimaksudkan oleh ulama itu, sudah tentulah sudah tertera dengan jelas di dalam Al-Ahzab:53 bahawa perintang hijab/jilbab/tudung itu hanya khas untuk isteri nabi.

Pasti ulama akan jawab bahawa hukum kepada isteri nabi dan wanita biasa tidak berbeza. Menurut kajian penulis, hukum kepada isteri nabi dan wanita biasa adalah berbeza dalam beberapa hal.

Buktinya dalam ayat berikut:

Ertinya : Wahai isteri-isteri Nabi, barangsiapa di antaramu yang melakukan maksiat dengan jelas, maka di gandakan azab buatmu dua kali ganda” (Al-Ahzab:59)

Wahai isteri-isteri Nabi, kamu semua bukanlah seperti perempuan yang lain kalau kamu bertakwa. Maka janganlah kamu berbicara dengan lembut manja kerana boleh menimbulkan keinginan orang yang di dalam hatinya ada penyakit; dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik, sesuai dan sopan.(Al-Ahzab:32)

Wahai orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi, kecuali kamu diizin untuk menghadiri jamuan, bukan dengan menunggu masa sajiannya; tetapi apabila kamu dijemput maka masuklah; kemudian setelah kamu makan maka hendaklah kamu bersurai dan janganlah dengan berbual-bual. Sesungguhnya yang demikian itu mengganggu Nabi sehingga ia merasa malu kepada kamu, sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi maka mintalah kepada mereka dari sebalik takbir. Cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasul Allah, dan tidak boleh bahawa kamu berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat, selama-lamanya. Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. (Al-Ahzab:53)

Ayat-ayat di atas terbukti berbeza kiraan dosa antara isteri nabi dan wanita biasa. Jika kita meneliti dan berfikir mengapa isteri nabi dilarang berkahwin lagi lepas kewafatan nabi, pasti tiada jawapannya kerana kita lihat wanita biasa boleh berkahwin lagi selepas tamah iddah. Ini hukum yang jelas berbeza namun kita terimanya sebagai hukum Allah. Tidak boleh dipertikai lagi.

Jika didebat sekalipun maksud tabir itu hijab, jilbab, purdah, atau tudung, ia tidak lagi bermakna kerana semua isteri-isteri nabi sudah pun wafat. Maka tidak lah menjadi kewajipan kepada wanita sekarang untuk bertudung atau berpurdah.

Di dalam konsep hukum, dalil adalah terasnya dan bukannya perbuatan orang ramai itu membuktikan perbuatan itu benar. Ini dapat diamati dari dalil-dalil di bawah:


"Dan jika kamu menuruti kebanyakan (majoriti) orang-orang yang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkan diri kamu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". (QS. Al-An'am, 6:116)


Daripada Abdullah Bin Mas'ud, Diriwayatkan oleh Al-Imam Darimin dalam musnad Ad -Darimin:

Rasulullah bersabda: "Apa akan terjadi kepada kamu nanti (nasib kamu), apabila fitnah (bid'ah) itu menyelubungi kamu, sehingga orang-orang yang tua telah tua dalam keadaan fitnah itu, dan anak-anak kecil membesar dalam keadaan fitnah itu, dan orang ramai menganggap fitnah itu adalah sunnah (sesuatu yang dilakukan dan diajarkan oleh nabi) sehingga apabila ditinggalkan sesuatu dari amalan fitnah itu, mereka mengatakan "engkau telah meninggalkan sunnah"

Rasulullah bersabda:“Diperlihatkan kepadaku umat-umat manusia. Maka aku dapati ada nabi yang mempunyai seorang pengikut. Ada pula nabi yang mempunyai dua orang pengikut. Ada pula yang mempunyai beberapa orang pengikut. Ada juga nabi yang tidak mempunyai seorang pengikut pun.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Oleh itu kebenaran bukanlah berdasar kepada majoriti atau kata-kata orang sebaliknya kebenaran dihakimi oleh Al-Quran dan Sunnah serta pembuktian kesahihan dalil.

Jangan juga kerana ia nampak baik maka dengan mudah kita katakan ia adalah perkara yang benar.

“Katakanlah: “Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan mereka yang paling rugi amalannya? (Iaitu) mereka yang telah sia-sia kerja buatnya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka (dengan akal sendiri) bahawa mereka melakukan amalan yang baik”. (Surah al-KahfI: 103-104).

KESIMPULAN

Berbeza dengan pandangan pada umumnya, saya peribadi berpendapat bahwa rambut perempuan TIDAK WAJIB ditutup. Lebih jauh lagi, pakaian bukanlah suatu syariah atau kewajiban agama; itu lebih kepada etika, kepantasan, dan cita rasa yang disesuaikan dengan budaya kesopanan setempat. Pedoman umum agama dalam hal berpakaian adalah untuk menjaga kesopanan dan kehormatan.

Pakaian dapat digunakan untuk menunjukkan identiti, misalnya perempuan Muslim dapat menggunakan tudung untuk menunjukkan kemuslimannya. Namun ini tidak bererti tudung dapat digunakan sebagai "indikator" (pengukur) keimanan atau kesolehan seseorang. Seseorang yang sudah memakai tudung misalnya, dia semestinya dapat saja secara bebas melepaskan dan menggunakannya kembali, tanpa harus takut dinilai "kurang beriman" atau level keimanannya "turun".

Tudung, sebagaimana pakaian umumnya, adalah pilihan bebas setiap orang, sepanjang dengan berpakaian itu kesopanan dan kehormatannya terjaga. Kerana itu, tidak seorang pun atau pihak manapun yang dapat memaksakan apakah seseorang itu harus memakai atau tidak boleh memakai tudung.

Ini juga sependapat dengan Ibn Ashur iaitu pangasas kitab Maqassid Assyariah yang digunapakai di seluruh fakulti shariah di dunia.

Saudari-saudari bolehlah klik url berikut untuk membaca hujah lain mengenai tudung dan aurat:

Mohammed Shaikh (anak murid Ahmed Deedat)
http://www.youtube.com/watch?v=7mGpZJOyEMY

Ghammal Al-Banna (Adik kepada pengasas Ikhwanul Muslimin)
http://guntur.name/2008/01/08/rambut-perempuan-bukan-aurat/

Dr. Ibrahim B. Syed, Ph.D
http://www.islamfortoday.com/syed01.htm

87 comments:

Anonymous said...

salam..bgus2 teruskan usaha memudahkan lagi Islam semudah2nye..lps ni bley la saudari2 sume tayah pkai tudung erk..pastu pasni boleh la tuan punye blog buat artikel bedah siasat psl solat pulak ek..gune al-quran n hadis tafsir2 sndri2 smpai kesimpulannye tak perlu solat..cmtu lg mudah islam ni kan..sume org boley masuk syurga dgn senangnye..fikir2kan..wasalam

Anonymous said...

teruskan anda dengan ajaran sesat anda ni...minta ampun n taubat2 lah wahai saudara........kamu ni anak ayah pin ka ??

Anonymous said...

apa plak nih??x wajib pakai tudung??ngko jgn la tabur dosa kat blog ngko ni weh.mengarut betul.dalil2 yg ngko kemukakan tu betul tp tafsiran ngko tu sesat lg menyesatkan!x yah la tafsir ikut kepala sendiri weh, ngko bukannya ulamak pun!ya Allah, sakitnya hati aku baca tulisan nieh.moga2 ngko insaf cepat2..

Anonymous said...

Allahu Allah..Ya Allah! Bukakanlah pintu hati sahabatku ini..Seseungguhnya Dikaulah yang memberikan hidayah kepada hamba2Mu..
AstaghfiruLLah al 'Adzim..La Haula wa La Quwwata Illa biLLah al 'Aliyy al 'Adzim..

Anonymous said...

Salam.....bagaimana pun saya faham dengan pemahaman ini bahawa islam itu amat mudah dan indah... segala dalil dan ayat ayat alquran telah menyatakan kesahihan apa yang saudara sampaikan.. sehingga kini ulama masih juga mencari adakah wajib bagi wanita memakai jilbab/hijab/tudung kerana sehingga ke hari ini.. didalam alquran tidak menyatakan bahawa pemakaian tudung itu adalah wajib... sepertimana yang telah saudara huraikan bahawa wanita wajib menutup auratnya dari paras dada dan juga kemaluan. Ini telah disalah ertikan oleh mereka yang kurang dalam menyelidiki agama islam itu sendiri dan tidak faham akan tafsiran itu.. contohnya: di negeri arab wanita mereka berjilbab serta berpurdah kerana cuaca mereka adalah panas dan berdebu dan untuk mengelakkan perkara itu mereka haruslah menggunakan jilbab serta purdah dari perkara atau penyakit yang tidak diingini. Sementara itu kita menunaikan solat dengan bertelekung kerana alquran sudah menyatakan cara peradaban yang harus dilakukan oleh wanita bagi menyembahnya.
Terima kasih kerana menerangkan kepada mereka yang kurang arif..
SALAM

Hamba Allah SWT said...

Salam.. Jgn suka2 buat tafsiran serta andian sendiri.. Aku bg hadis paling2 mudah utk pnulis blog ni..

Rasulullah SAW pernah berkata : "Wahai anakku Fatimah ! Adapun perempuan-perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mahu menutup rambutnya daripada dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya " (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Bertaubat lah anda sebelum terlambat sb anda telah menyebarkan perkara yg slh disisi Islam..

Anonymous said...

(sehingga kini ulama masih juga mencari adakah wajib bagi wanita memakai jilbab/hijab/tudung) cam bodoh je org yg tulis komen camni, xkan la ulama' tu cari xjumpa2 benda yang jelas mcm nie...

Anonymous said...

andai tudung tidak wajib, mengapa solat dengan bertudung?

Anonymous said...

Anak angkat astora jabat.

Anonymous said...

Berpinar-pinar, hujah punya panjang semata-mata nak halalkan tak pakai tudung au'zubillah, akhir zamaaaaan....

Anonymous said...

Brader2 dan sister2 semua.. apa kata bab hadis nabi kpd Fatimah tu disiasat perawinya sama ada palsu atau tidak baru bentangkan hujahnya.

Anonymous said...

Sebagai umat Islam, apa yg saya faham, aurat seorang wanita ada lah seluruh tubuhnye KECUALI....... Muka dan tapak tangan. Simple right, to understand..?

Anonymous said...

bodoh

Anonymous said...

ni nmenye golongan anti hadis,,bodoh btol,wt tfsiran ikot hawa nafsu...

Anonymous said...

Kawan kita ni baru bangun tidur...tengah kebingungan atau kebodoh2an...kesian dia...kutip punya kutip terkutip tahi kucing...baru perasan dia penganut agama liberal...patutlah tak sama dgn kita.

Anonymous said...

Tolonglah tafsir atau siasat perawi tentang sembahyah, puasa, zakat, haji dan yang haram2 tu supaya tak payah buat lagi dan semuanya halal belaka barulah betul2 indah dan mudah...tolong ye.

Anonymous said...

aku rasa baik ko siasat lagi mana tahu kut2 tak payah pakai pakaian lg bagus mesti org lelaki happy memanjang dan keturunan manusia menjadi huru-hara, kacau-bilau sebab dah tak ada anak2 yg sah nikah-kahwin..

Anonymous said...

Apa2 yang bercanggah dengan al-Quran adalah palsu (hadis).

Dalam Quran (surah an-Nur) tak langsung sebut "tutup rambut" atau "rambut" sahaja.

Bahkan terdapat para ulama terdahulu dan kini yang berpendapat "rambut bukan aurat".

Antaranya yang berbeza tentang aurat ialah ulama tersohor Allahyarham Prof Dr HAMKA. Cuba cari buku beliau & fahami apa yang dikatanya tentang aurat. Bahkan isteri ulama tu juga tak pakai tudung (tutup rambut litup spt dlm konteks kini).

Dalam konteks kini, antara ulama tafsir yang terkenal iaitu Ustaz Quraish Shihab juga kata jilbab (tudung tutup rambut) "boleh jadi sudah melebihi apa yg dikehendaki Tuhan (Allah)".

Jadi, adakah ulama2 dulu & isteri2 mereka berdosa dan tak beriman kerana tak arah/tutup rambut?

Anonymous said...

Hadis2 yang bercanggah dengan Quran adalah palsu.

Dalam Quran (surah an-Nur) tak langsung sebut "tutup rambut" atau "rambut" sahaja.

Anonymous said...

Aurat bagi wanita merupakan pokok perjuangan seorang yang menggelarkan mereka agamawan. Tidak pernah mereka yang bergelar ustaz atau ustazah tidak menyentuh tentang aurat wanita. Aurat melebihi segala2 dalam kehidupan mereka sebagai seorang manusia di dunia ini.

Namun anda sedarkah berapa banyak ayat quran dan hadith nabi mengenai aurat wanita?

Ahli2 fekah akan menggunakan ayat 31 dari surah an-nur dan hadith asma binti abi bajr dari sunan abu dawud untuk mengatakan bahawa rambut/kepala wanita adalah sebahagian dari aurat yang bermaksud perlu ditutupi.

Sebahagian dari ayat 31 dari surah an-nur berbunyai sebegini “Walyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna”

Maksudnya, “dan tutuplah mereka dengan penutup ke atas dada mereka”

Namun sedihnya, ustaz-ustaz dan ustazah2 yang belajar di negeri arab menterjemahkan menjadi “dan pakailah tudung ke atas kepala mereka”, atau “dan pakailah tudung sehingga ke paras dada”

Walhal maksud ‘ala’ itu adalah di atas dan maksud ‘juyubihinna’ adalah dada mereka’, namun disebabkan mereka begitu bersemangat sehingga nafsu menutupi iman mereka mereka telah menukar maksud ‘di atas’ menjadi ‘sehingga’ dan ‘dada’ menjadi ‘kepala’

Perkataan khumuri itu atau khimar memang biasanya digunakan sebagai tudung kepala namun perkataan khumuri itu asalnya maksudnya ‘penutup yang menutup’ dan boleh digunakan untuk menutup tong atau kapal atau lain-lain.

Selain itu mereka menggunakan hadith mengenai asma binti abi bajr dari muka 62 volume 4 dari sunan abu dawud yang kononnya muhammad berkata kepada asma bahawa aurat wanita adalah seluruh tubhnya kecuali muka dan tapak tangan.

Aishah berkata, “Asma binti Abi Bajr telah masuk ke dalam rumah Nabi. Ketika itu dia memakai baju labuh nipis dan jarang. Nabi berpaling daripadanya dan berkata, “Oh Asma, apabila perempuan sudah mencapai umur akil baligh, tidak wajar ia berpakai seperti itu kecuali ini dan ini”, sambil Nabi tunjuk ke muka dan tangannya.

Walhal di dalam buku yang sama Abu Dawud sendiri mengatakan bahawa hadith itu bermasalah kerana sanadnya terputus. Salah seorang rawinya Khalid bin Duraik tidak pernah bertemu dengan Aishah, malahan Khalid bin Duraik tidak dikenali oleh huffaz (ahli-ahli hadith).

Jika benarlah kebenaran hadith ini, kenapa kerajaan Arab Saudi menetapkan bahawa wanita mereka perlu menutup muka (memakai purdah)

Ayat lain yang menceritakan tentang aurat wanita adalah ayat 59 surah al-ahzab. Ayat ini menyuruh wanita untuk melabuhkan kain mereka. Ayat ini sekali lagi tidak menyuruh wanita menutup rambut atau kepala.

Maka dari ayat 31 surah an-nur dan ayat 59 surah al-ahzab kita dapat simpulkan aurat wanita adalah dari dada ke kaki, tidak termasuk rambut/kepala.

Kenapa wanita-wanita arab saudi menutup rambut dan muka, ini kerana penutupan itu adalah budaya mereka dan telah menjadi dikri kerajaan yang memerintah.

era aida said...

SALAM...KNP PELIK SGT BUNYI TULISAN BLOG NI???MENUTUP RAMBUT BG WANITA ITU WAJIB..MKSD DALIL2 TU,TUTUP RMBUT ITU WAJIB..XNK PAKAI TUDUNG,PKAI LA BENDA LAIN...JGN PLK SAME KN NEGARA KITE DGN NEGARA ARAB SANE...KITE KN IKUT AHLI SUNNAH WALJAMAAH...ADE PNDAPAT YG B'BEZA..KITE NI M'SIA...IKUT IMAM SHAFI'E..KNE FHM BTL2 ISI KANDUNGAN AL QORAN TU BR KONGSI DGN MASYARAKAT..SBB TU KNE TANYE USTAZ..BL DH SALAH FHM,NI LAH JD NYE...ROSAK AKIDAH ORG YG BC NI NANTI...

Anonymous said...

saya setuju dgn tuan blog..mohon tuan kalo bole provide info pasal women dress code untuk solat pulak pliss

Shah Said said...

Imam Syafie pernah berkata: “Setiap apa yang aku ucapkan lalu didapati hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Rasulullah menyanggahi pendapatku, maka hadis itu yang lebih utama, jangan kamu mengikutiku.” (Al-Zahabi, Siyar A’lam al-Nubala. 10/34, Beirut: Muassasah al-Risalah).

Nampaknya.. penulis blog ni lebih hebat dari imam Syafie. Tahukah kita siapakah imam shafie ni. Allahu Akbar.

Tanda2 akhir zaman..

Irfan Izzuddin said...

Bkan ada hadis nabi sahih bukhari wanita x tutup rambut kena azab?

Anonymous said...

Kepada Irfan Izzuddin,

Hadis wanita tak tutup rambut kena azab itu ialah hadis palsu.

Cuba rujuk Ustaz MOHAMAD ABDUL KADIR BIN SAHAK, bekas Pegawai Penyelidik di Institut al-Qayyim. Sekarang dia bertugas di Jabatan Mufti Negeri Perlis.

Dia ada tulis blog soal hukum-hakam agama termasuk status hadis2 popular.

Tentang hadis yang wanita tak tutup rambut kena azab tu adalah berstatus palsu (maudhu').

Ini hadis popular yang sebenarnya adalah hadis palsu:

Wahai anakku Fatimah! Adapun perempuan-perempuan yang akan digantung rambutnya hingga mendidih otaknya dalam neraka adalah mereka itu di dunia tidak mahu menutup rambutnya daripada dilihat oleh lelaki yang bukan mahramnya. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)


Ini penjelasan Ustaz tu tentang hadis palsu di atas:


Hadith ini TIDAK SAHIH ia adalah satu PENDUSTAAN, ia juga bukan dari hadith al-Bukhari mahupun Muslim. Sebaliknya hadith ini disebarkan oleh beberapa kitab Syiah yang sememangnya terkenal suka melakukan pembohongan atas nama Nabi s.a.w., seperti kitab 'Uyun Akhbar al-Ridha (عيون أخبار الرضا), Bihar al-Anwar (بحار الأنوار) oleh al-Majlisi (المجلسي) dengan sanad yang dipenuhi dengan para pendusta dan individu yang tidak dikenali.

Di bawah ini kami datangkan beberapa fatwa dari para ulama:

1. Jawatankuasa Fatwa Arab Saudi. Jilid:17. Hal:165.

ترى اللجنة أن هذه النشرة – يعني التي فيها الحديث - مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى من نسبت إليهم روايتها عنه ، يستحق من اختلقها أو روَّجها الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بقوله : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) متفق على صحته

Maksudnya: "Pihak Jawatankuasa Fatwa melihat penyebaran hadith ini adalah satu PENDUSTAAN ke atas Nabi s.a.w., dan ke atas sesiapa yang dinisbahkan kepada mereka periwayatannya. Sesiapa yang mereka-reka dan menyebarkannya ia layak mendapat ancaman dari Nabi s.a.w. dengan sabda baginda: "Sesiapa yang berbohong ke atas ku dengan sengaja, maka dia telah menempah tempat tinggalnya di dalam neraka." hadith ini telah disepakati kesahihannya."

2. al-Syeikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz di dalam Majmu' al-Fatawa. Jilid:8. Hal:305, berkata:

هذا الخبر معروف ، يتداوله كثير من الناس ، وهو باطل ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس له أصل ، وهو من الموضوعات المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وعلى علي وفاطمة رضي الله عنهما ، وما أكثر ما يكذبه بعض الشيعة على علي رضي الله عنه ، فينبغي لمن وقع في يده شيء من هذا أن يتلفه ، ويخبر من حوله بأنه كذب ، والله المستعان

Maksudnya: "Hadith ini diketahui ramai, disebarkan oleh ramai orang, ia adalah hadith yang BATIL dan DUSTA ke atas Nabi s.a.w. Ia tidak ada asalnya, termasuk di dalam hadith-hadith PALSU yang didustakan ke atas Nabi s.a.w, ke atas 'Ali dan Fatimah r.a. Teramat banyak perkara yang telah didustakan oleh sebahagian Syiah ke atas 'Ali r.a. Maka hendaklah sesiapa yang sampai kepadanya hadith ini, untuk dia menghapuskannya dan memberitahu tahu kepada orang lain yang hadith ini adalah satu PENDUSTAAN. Allahlah tempat meminta pertolongan."


Untuk rujukan tentang penerangan ustaz tu, sila lawat blog beliau di sini:
HADIS PALSU tentang AZAB WANITA (yang TAK TUTUP RAMBUT)

Sekali lagi untuk makluman korang semua: Hadis2 yang dakwa wanita atau perempuan yang tak tutup rambut akan kena azab adalah hadis palsu. Ini bukan andaian saya. Ini kata-kata para ulama yang pakar dalam hadis.

Anonymous said...

Bottomline is, jangan ikut membuta. Bukan dalam hal ini saja tetapi dalam segala hal.

Be the shepherd, not the sheep.

Anonymous said...

1. Nampaknya saudara tidak menerangkan batasan minima dalam menutup aurat. Adakah cukup dengan memakai bikini sudah dikira menutup aurat secara minima?

2. Tentang Umar bin al-Khattab, lebih baik anda luaskan pembacaan anda. Di dalam Sahih al-Bukhari sendiri Umar bin al-Khattab pernah meminta Rasulullah SAW agar mendoakan supaya perintah hijab itu turun. Lalu turunlah ayat hijab.

3. Saya yakin saudara adalah salafi. Tetapi adakah begini watak salafi yang seperti tidak beradab dengan sahabat Rasulullah SAW? Jelas yang ditunjukkan oleh akhlak saudara terhadap Saidina Umar al-Khattab. Banyak ayat al-Quran yang memberi kemuliaan terhadap sahabat Rasulullah SAW seperti Surah at-Taubah ayat 40 yang menceritakan tentang persembunyian baginda bersama Abu Bakar RA di dalam gua ketika hijrah. Bukankah satu kemuliaan jika Allah turunkan wahyu kerana berbetulan dengan apa yang dikehendaki pada sahabat?

Anonymous said...

benar saudaraku, tidak ada satu hadis yang sahih pun tentang menutup seluruh angota kecuali muka dan telapak tangan.. semuanya tidak lepas cacat dan bermasalah... cuba baca di website ini untuk penjelasan lanjut tentang analisis hadis-hadis tersebut :

http://www.alukah.net/sharia/0/50316/

Anonymous said...

Terima kasih. Saya sependapat dengan saudara penulis. Teruskan jihat menyebarkan kebenaran. Semoga Allah merahmati anda.

Aya said...

Itu soal peradaban. Awak pergi kerja pakai apa? Baju tidur ka?

Aya said...

Jgn menyuruh org yg mengkaji dan berAkal dgn fakta utk bertaubat sedangkan beliau lebih byk mengkaji dari awak! Itu sebb lah dia lebih keberanian menegakkan yg benar!

Aya said...

Kita? Cuma awak saja yg ikut sunnah waljamAh dan yg lain.. Saya kkut alquran ..kata2 dari allah, buka manusia

Aya said...

Saya setuju dengan penulis. Sekiranya perlu memakai tudung mengapa kebanyakkan wanita yakni kawan2 complain kepada saya selalu mengalami masalah rambut gugur, semakin botak, kelemumur yg melampau, gatai2 kulit kepala, yg disebbkan oleh kurangnya udara di kulit kepala. Adakah islam itu menyiksakan wAnita, atau lelaki yg tidak tahu menghormati wanita dgn melihat tubuh wanita sebagai simbol seks? Padahal wanita itu cukup sopan pemakaian nya sehingga menutupi dadanya dan tidak ketat sendat, cuma tidak memakai tudung sahaja.sesungguhnya Allah maha mengetahui setiap manusia isi hati dan niat baik dan buruk merekA

Anonymous said...

"tudung wajib" dibuat para ahli kitab yahudi sekitar tahun 70-an disusupkan ke majelis islam agar umat islam berselisih, lemah dan bodoh.

si unyil said...

ulama-ulama besar di Indonesia terdahulu: tidak wajib.

Tafsir Al Azhar yang fenomenal karya Buya HAMKA Ketua Majelis Ulama Indonesia ke-1, Tokoh Ulama Besar Melayu (Muhammadiyah), KH. Agus Salim dan sebagainya juga sama dengan Quraish Shihab, juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (Nahdlatul Ulama), lebih merujuk Pakaian Taqwa (dasar utama yang jelas dan pasti perintah menutup aurat, Pakaian Terbaik versi ALLAH SWT), Sopan dan menghindari Tabarruj.

"HAI ANAK ADAM, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan Pakaian Taqwa itulah yang paling baik ..." QS al-A'raf: 26

sebagai tambahan ...

Terdapat tiga musibah besar yang melanda umat islam saat ini:

1. Menganggap wajib perkara-perkara sunnah.
2. Menganggap pasti (Qhat'i) perkara-perkara yang masih menjadi perkiraan (Zhann).
3. Mengklaim konsensus (Ijma) dalam hal yang dipertentangkan (Khilafiyah).

-Syeikh Amru Wardani. Majlis Kitab al-Asybah wa al-Nadzair. Hari Senin, 16 September 2013.

http://www.suaraalazhar.com/2015/05/tiga-permasalahan-utama-umat-saat-ini.html

si unyil said...

KH. Agus Salim, dalam Kongres Jong Islamieten Bond (JIB) tahun 1925 di Yogyakarta menyampaikan ceramah berjudul Tentang Pemakaian Kerudung dan Pemisahan Perempuan

Dalam isi ceramahnya ia menyampaikan bahwa masyarakat Islam mempunyai kecenderungan untuk memisahkan perempuan di wilayah publik dan menempatkannya di pojok-pojok ruangan, misalnya di masjid-masjid atau dalam rapat-rapat dengan kain putih yang disebut hijab.

Tindakan itu mereka anggap sebagai ajaran Islam, padahal, menurut Salim, praktek tersebut adalah tradisi Arab dimana praktek yang sama dilakukan oleh Agama Nasrani maupun Yahudi.

Karena itu menurutnya, umat Islam hendaknya mempelajari Islam secara benar agar memahami makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ia pun menyatakan bahwa hijab adalah simbol penindasan bagi perempuan, bukan hanya penindasan oleh laki-laki sebagai kedok untuk mengikuti tradisi, melainkan penindasan terhadap hal yang baru oleh yang lama, terhadap evolusi oleh ortodoks.

http://www.komnasperempuan.or.id/2010/04/gerakan-perempuan-dalam-pembaruan-pemikiran-islam-di-indonesia

si unyil said...

KH. Agus Salim, dalam Kongres Jong Islamieten Bond (JIB) tahun 1925 di Yogyakarta menyampaikan ceramah berjudul Tentang Pemakaian Kerudung dan Pemisahan Perempuan

Dalam isi ceramahnya ia menyampaikan bahwa masyarakat Islam mempunyai kecenderungan untuk memisahkan perempuan di wilayah publik dan menempatkannya di pojok-pojok ruangan, misalnya di masjid-masjid atau dalam rapat-rapat dengan kain putih yang disebut hijab.

Tindakan itu mereka anggap sebagai ajaran Islam, padahal, menurut Salim, praktek tersebut adalah tradisi Arab dimana praktek yang sama dilakukan oleh Agama Nasrani maupun Yahudi.

Karena itu menurutnya, umat Islam hendaknya mempelajari Islam secara benar agar memahami makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, ia pun menyatakan bahwa hijab adalah simbol penindasan bagi perempuan, bukan hanya penindasan oleh laki-laki sebagai kedok untuk mengikuti tradisi, melainkan penindasan terhadap hal yang baru oleh yang lama, terhadap evolusi oleh ortodoks.

http://www.komnasperempuan.or.id/2010/04/gerakan-perempuan-dalam-pembaruan-pemikiran-islam-di-indonesia

si unyil said...
This comment has been removed by the author.
si unyil said...

Busana Ratu Inggris, menurut Buya HAMKA (Ketua MUI ke-1, Tokoh Ulama Besar Muhammadiyah), adalah pakaian yang sopan dan menutup aurat

"Jika mau jujur dan mau membaca, pada zaman Kalifah Umar Bin Khatab seorang budak perempuan kedapatan mengenakan jilbab. ‘Umar pun marah besar dan melarang seluruh budak perempuan untuk memakai Jilbab.

Lebih jauh lagi pelarangan Umar itu diungkapkan lebih eksplisit dalam kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah."

http://mojok.co/2014/12/jilbab-rini-soemarno-dan-khalifah-umar

"Anda pernah lihat foto istri Ahmad Dahlan, istri Hasyim Asy’ari, istri Buya Hamka, atau organisasi Aisyiyah? Mereka pakai kebaya dengan baju kurung, tidak memakai kerudung yang menutup semua rambut, atau pakai tapi sebagian.

Begitulah istri-istri para kiai besar kita. Apa kira-kira mereka tidak tahu hukumnya wanita berjilbab? Pasti tahu.

Sebagaimana diketahui, soal pakaian wanita muslimah, para ulama berbeda pendapat setidaknya ada tiga pandangan.

Pertama, seluruh anggota badan adalah aurat yang mesti ditutupi.

Kedua, kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Ketiga, cukup dengan pakaian terhormat."

http://m.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,61063-lang,id-c,kolom-t,Quraish+Shihab+dan+Islam+Nusantara-.phpx

"... di kalangan jumhur ulama -- ulama arus utama -- masih terdapat khilafiyah, perbedaan pendapat tentang apakah rambut perempuan itu 'aurat'.

Banyak ulama memandang rambut sebagai aurat sehingga perlu ditutup.

Tapi banyak pula ulama yang berpendapat rambut bukan aurat sehingga tak perlu ditutupi.

Sebab itu, menjadi pilihan pribadi masing-masing Muslimah mengikuti salah satu pendapat jumhur ulama: memakai, atau tidak memakai jilbab."

http://m.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,48516-lang,id-c,kolom-t,Polwan+Cantik+dengan+Berjilbab-.phpx

Kerudung dalam Tradisi Yahudi & Kristen

"bagi wanita Yahudi saat bepergian keluar rumah yaitu mengenakan penutup kepala yang terkadang bahkan harus menutup hampir seluruh muka dan hanya meninggalkan sebelah mata saja.

Dalam bukunya tersebut ia mengutip pernyataan beberapa Rabbi (pendeta Yahudi) kuno yang terkenal: "Bukanlah layaknya anak-anak perempuan Israel yang berjalan keluar tanpa penutup kepala" dan "Terkutuklah laki-laki yang membiarkan rambut istrinya terlihat," dan "Wanita yang membiarkan rambutnya terbuka untuk berdandan membawa kemelaratan."

Hukum Yahudi melarang seorang Rabbi untuk memberikan berkat dan doa kepada wanita menikah yang tidak menutup kepalanya karena rambut yang tidak tertutup dianggap “telanjang". Dr Brayer juga mengatakan bahwa "Selama masa Tannaitic, wanita Yahudi yang tidak menggunakan penutup kepala dianggap penghinaan terhadap kesopanannya."

http://mediaumat.com/kristologi/1901-41-kerudung-dalam-tradisi-yahudi-a-kristen.html

"KH. Agus Salim, dalam Kongres Jong Islamieten Bond (JIB) tahun 1925 di Yogyakarta menyampaikan ceramah berjudul Tentang Pemakaian Kerudung dan Pemisahan Perempuan

Tindakan itu mereka anggap sebagai ajaran Islam, padahal, menurut Salim, praktek tersebut adalah tradisi Arab dimana praktek yang sama dilakukan oleh Agama Nasrani maupun Yahudi."

http://www.komnasperempuan.or.id/2010/04/gerakan-perempuan-dalam-pembaruan-pemikiran-islam-di-indonesia

Terdapat tiga MUSIBAH BESAR yang melanda umat islam saat ini:

1. Menganggap wajib perkara-perkara sunnah.
2. Menganggap pasti (Qhat'i) perkara-perkara yang masih menjadi perkiraan (Zhann).
3. Mengklaim konsensus (Ijma) dalam hal yang dipertentangkan (Khilafiyah).

-Syeikh Amru Wardani. Majlis Kitab al-Asybah wa al-Nadzair. Hari Senin, 16 September 2013.

http://www.suaraalazhar.com/2015/05/tiga-permasalahan-utama-umat-saat-ini.html

Elyana Mokhtar said...

Cuba lihat org di sekeliling kita yg berlainan mazhab. Ada pengikut mazhab Hanafi terutamanya org Pakistan,mereka tidak bertudung litup spt wanita Malaysia.Mereka memakai selendang menutup kepala ttpi nampak rambut Dan paling penting Mereka menutup Dada.Di Mekah org Pakistan ni solat pun takde yg bertudung litup dan berstokin .Adakah mazhab Hanafi itu salah? Fikir2kan.

Aya said...

Bagi saya tiada mazhab di dlm islam, kerana islam tidak mengangkat puak (tribe).Alim ulama yg mencipta puak mazhab.
Didalan al quran langsung tidak menyebut perkataan kepuakan. Sekian

Anonymous said...

Boleh jd shepherd. Jangan sampai hilang ketaatan pd Allah dan Islam. Boleh jd 'sheep' tapi jd 'sheep' yg up-to-date. Boleh jadi sheep then jd shepherd tapi jangan sampai jadi 'tuan' utk seluruh alam.. im interested with that quote

Anonymous said...

Orang tu menulis dgn kajian. Yang menghukum ni, ajaran Islam mana?

Anonymous said...

apa yg ditulis ini bagi pendapat sy adalah benar, rambut wanita itu bkn aurat, di dlm ayat al quran tdk ada satu ayat pun yg menyatakan bahawa rambut itu aurat, berkenaan aurat ia adalah mengenai pemakaian, begitu juga perihal yg mengata nabi saw nampak wanita yg bakar rambutnya, ia adalah hadis palsu yg tdk bersanad malah perawinya juga lemah.

Anonymous said...

Wahai saudara, kajian berlandaskan ajaran islam adalah kajian namanya.. Terjemahan dari alim ulama itu juga lah kajian dari mereka, Alquran berkali2 menyebut ayat alquran adalah terang dan jelas, tidak perlulah kita menterjemahkan ia disebaliknya kepada pendustaan, oleh itu, penulis yg meneliti secara terperinci dan penuh berhati2 ini mempunyai banyak bukti yg kukuh dari ayat alquran sendiri yg tidak mengatakan langsung dosanya dan azabnya tidak memakai tudung, cubalah saudara jelaskan ayat TERANG dari alquran manakah yg mengatakan rambut itu wajib, dan azab neraka sekiranya tidak menutup.. Jgnlah saudara menggunakan hadis, kerana Al Quran adalah kitab yg pertama harus diikuti. Saya jugak ingin mengetahuinya, sekiranya saudara percaya aurat itu rambut, mohon buktikan kepada saya faktanya, kerana beberapa kali saya membaca kitab alquran , tidak mengatakan sedikitpun azabnya... Jua tidak mengatakan rambut itu wajib ditutupi..

Nur said...

tulisan Tuhan atau tulisan manusia yang kita agungkan? dalam alQuran sendiri ada perintah gunakan akal.. dalam alQuran juga ada suruh kita selidik kesahihan sesuatu perkara tu.. alQuran = panduan lengkap. hadith adalah tulisan manusia, yang kite perlu selidiki kesahihannya. Kalau bercanggah atau meragukan, maka tidak boleh digunapakai. rasanya semua orang tahu pasal 'hearsay'.

smartventure said...

Brother, jangan nak spin ok. Dah tudung memang menutup rambut. Terjemahan awak salah/ tidak lengkap. Ni yang betul

Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka (daripada memandang yang haram), dan memelihara kehormatan mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya; dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka; dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka, atau anak-anak tiri mereka, atau saudara-saudara mereka, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki, atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan; dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka; dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya.
(An-Nuur 24:31) | <

Anonymous said...

Saudara smartventure,
Mungkin saudara perlu baca kembali ertinya. Terjemahan mengatakan menutup belahan leher dgn tudung kepala.. Bukan mengatakan tutup rambut/kepala dgn tudung kepalanya... Perkataan tudung kepala itu tidak bermaksud tutup kepala.dulunya mmg ada nama selendang, atau ulama menafsirkan tudung kepala. Tapi selendang itu menutup dari belahan leher ke dadanya atau memakai baju yg menutup belahan leher bukan hingga kepala.secara langsung berpakai sopan, dan menjaga perilaku diri. Dan juga tidak berdosa jika tidak memakai atau memakai tudung, cuma bersopanlah memakai pakaian yg tidak menjolok mata. Ada satu rencana didalam TV ustaz juga mengatakan begitu sekiranya saudara ada menontonnya. Bacalah seluruh juz annur dan juga juz yg lain, diharap saudara mendapati hikmah dan pengetahuan yg lebih. Dan juga tafsiran beberapa alquran ada menafsirkan "tudung kepala" ada yg mengatakan selendang, ada juga mengatakan kain tudung, oleh itu saudara, penafsiran penulis tidak salah. Dan juga, baca setiap juz alquran, adakah aurat itu dikatakan setiap juz atau sembahyang, sedekah, berbuat baik? Bacalah saudara, diharap saudara mendapat pengertiAn Lebih. Saya memohon maaf sekiranya ini menyinggung hati sAudara dan diharap tidak adalah salah sangka mengenai saya tentang pengetahuan islam, sesungguhnya saya mengatakan yg benar kerana saya juga telah membaca alquran tafsiran 30juz berkali2. Pengetahuan Alquran sangatlah indah saudara. :-)

smartventure said...

Terjemahan anda kurang tepat... sepatutnya melabuh tudung menutupi belahan dada..

Bila bertudung sudah pasti menutup rambut, cuma perlu dilabuhkan sehingga menutup belahan dada.

Anonymous said...

Al-quran adalah yg jelas dan terang, disebutnya menutup bukannya melabuh. Banyak maknanya labuh dan tutup.. Cuba anda jelaskan pada saya, kenapa wanita yg memakai tudung mempunyai banyak masalah rambut, gugur, kelemumur, gatai2 dan sebagainya, sekiranya tudung itu wajib? Allah menurunkan kitab alquran, cuba anda jelaskan pada saya, surah manakah yg mengatakan nerakalah wanita yg tidak memakai tudung, maha mengetahui Allah tidak memutar belitkan ayatnya, saya faham Allah memberi kita akal supaya berfikir, tapi anda cuba lihat semula ayat yg jelas lagi terang ini, perlukah anda perlu akal memikirkan ini. Akal yg perlu digunakan utk kemajuan diri dan ibadahnya pada Allah yg satu. Dan lihatlah saudara, ayat 28 dan seterusnya, ditegaskan kepada perAdaban, tatasusila seseorang...

smartventure said...

Jika tidak keterlaluan, saya ingin tahu, apa mazhab awak, Maliki, Hanafi, Hambali atau Shafiee?

Anonymous said...

Secara maklum saya tidak mempunyai mana2 mazhab, islam tidak mempunyai mazhab ataupun kepuakan.
Alim ulama yg meletakkan mazhab. Adakah anda salah satu mazhab yg disebutkan oleh anda?
Saya hamba allah dan mengikut suruhannya melalui AlQuran.
Hanya dengan kefahaman yg kurang jelas dr saudara tidak bermaksud, "manusia ini mazhab .... Ini rupanya" sekiranya ada difikiran anda, maka sudah tentu anda akan judge seseorg itu melalui sesat atau islam yg terpesong.. Nauzubillah

smartventure said...

Astagfirullahaladzim. Siapakah anda dibandingkan dengan ulama? Sudah jelas awak berbicara tentang Islam dengan pikiran sendiri. Mengapa hanya ikut suruhan Al Quran sahaja? Hadis? Sunnah? Cukup sampey di sini sahaja.

Anonymous said...

Saya rasa anda masih tidak memahami apa yg saya cuba sampaikan..
Ya, dengan demikian, sehingga disini perbicaraan kita. Terima kasih.

Anonymous said...

Apelah nak susa2 pening pale....dah sah2 Nabi bersabda :kecuali muka dan telapak tangan....so for sure lah head to toe perlu ditutup kecuali muka n telapak tangan....n absolutely termasuk rambut pun haram dipamerkan....okbai...peace uolls ;-)

Kasihkupada islam said...

Sila berikan bukti dari Riwayat Nabi yg mengatakan sabda nabi.

Khaled Stanley said...

Takpela...bg can dia nak tulis apa...so saya nak ulang apa awk kata...awk kata ayat alquran tak perlu ditafsir kerana ianya jelas dan mudah difahami...so nk tanya pendapat awk ttg ayat ini...


Tunjukilah kami jalan yang lurus...

Surah alfatihah ayat yg ke enam...

Lurus ke mana?kalau kata ke syurga...kenapa Allah swt tak tambah perkataan dgn perkataan syurga?lurus ke jalan yg benar?benar tu apa?adakah ianya syurga?sekali lg kenapa Allah swt tak sebut syurga je supaya mudah faham...atau knp Allah swt guna ayat sirotol mustaqim?knp Allah swt tak terus terang guna ayat sirotol jannah?

Sila jawab...jawab la...jawab la...jawab la...

Khaled Stanley said...

Takpela...bg can dia nak tulis apa...so saya nak ulang apa awk kata...awk kata ayat alquran tak perlu ditafsir kerana ianya jelas dan mudah difahami...so nk tanya pendapat awk ttg ayat ini...


Tunjukilah kami jalan yang lurus...

Surah alfatihah ayat yg ke enam...

Lurus ke mana?kalau kata ke syurga...kenapa Allah swt tak tambah perkataan dgn perkataan syurga?lurus ke jalan yg benar?benar tu apa?adakah ianya syurga?sekali lg kenapa Allah swt tak sebut syurga je supaya mudah faham...atau knp Allah swt guna ayat sirotol mustaqim?knp Allah swt tak terus terang guna ayat sirotol jannah?

Sila jawab...jawab la...jawab la...jawab la...

Anonymous said...

Hahah! Sebb itulah Allah menyuruh awak Baca Alquran. Penjelasan kesinambungan terdpt bkn di satu surah saja, ia berkaitan antara surah2 yg lain. Come on lah. ALLAH lebih mengetahui kemudian hari dan setiap akal fikiran manusia. Soalan awak ini sgtlah tak berakal..

kelly forever said...

hanya mampu tersenyum..bagus research yg anda buat..apa pn kena ingat xsemua orang mampu menerimanya kerna telah tersurat xtercapai akal permikiran manusia itu kecuali golongan yang mendapat petunjuk..kipidap..jangan hanya ISLAM ats nama..kenal Allah ats nama ja..rugi ja hidup kalau mcm 2..sbetulnya Islam itu mudah����

Anonymous said...

Benar.. tidak wajib menutup kepala kepada perempuan yang belum mencapai usia baligh..

Unknown said...

Pakai tudung xwajib..tutup aurat yg wajib..n rambut tu aurat..

Unknown said...

Pakai tudung xwajib..tutup aurat yg wajib..n rambut tu aurat..

nik hafizi nik sin said...

Salam....klu xsilap saya..ini hadith palsu....maaf klu tersilap

Anonymous said...

Bila saya baca kesemua komen.. Yg percaya rambut itu Aurat, mereka bangkang dgn penuh emosi dan amarah.. Tapi kalau betullah rambut itu aurat, kenapa pembangkang tak keluarkan kenyataan yg mereka rasa betul! Kalau lah mereka nak sgt menegakkan islam. Tak perlulah nak maki atau nak terus hukum penulis itu kearah yg negatif..tunjuk ja fakta yg boleh bidas balik kesemua kenyataan penulis... Itu pun kalau betul2 rambut itu aurat.. Mesti ada bukti yg byk kan melalu fiman allah atau riwayat nabi.. Bukan nya riwayat alim ulama.itu pun kalau penulis itu salah.. Tapi saya setuju dgn penulis... :-)
Yg setuju dgn penulis, saya rasa mcm mereka org yg ada ilmu plk.. Tak marah pulak walaupun kena hamun.. Yg saya baca, mereka lagilah cuba bagi pembaca yg membangkang ni lebih kefahaman.. Tapi apa nak buat, otak mereka dah terlalu sempit dan tak nak buka dan fikir guna EQ Bukan IQ, sebb itulah kot mereka keliru hadis dgn quran! Hmmmmm.. Yg mereka tahu.. Org ini sesat. Sebab apa? Sebb tak sama pendapat. Kenapa tak sama pendapat? Sebb ustaz ni kata ustaz tu kata? Sebb apa mau ikut ustaz? Sebb bagi depa ustaz lebih ilmu.. Tapi ken erk ustaz sesama ustaz pun berbalah pendapat?? Hmmmm... Jgn plk ada jamba allah lain plk cakap nak akhir zaman yer

Syed Azza said...

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Azab bagi Perempuan
Saudara kaum muslimin dan muslimat, ‘Renungan khususnya untuk para perempuan’…

Sayidina Ali RA menceritakan suatu ketika melihat Rasulullah saw menangis manakala ia datang bersama Fatimah.

Lalu keduanya bertanya mengapa Rasulullah SAW menangis. Beliau menjawab, “Pada malam aku di-isra’- kan, aku melihat perempuan-perempuan yang sedang disiksa dengan berbagai siksaan. Itulah sebabnya mengapa aku menangis. Karena, menyaksikan mereka yang sangat berat dan mengerikan siksanya.

* Wahai putriku, adapun mereka yang tergantung rambutnya hingga otaknya mendidih adalah perempuan yang tidak menutup rambutnya sehingga terlihat oleh laki-laki bukan muhrimnya.

* Perempuan yang digantung susunya adalah istri yang ‘mengotori’ tempat tidurnya.

* Yang tergantung kedua kakinya ialah perempuan yang tidak taat kepada suaminya, ia keluar rumah tanpa izin suaminya, dan perempuan yang tidak mau mandi suci dari haidh dan nifas.

* Perempuan yang memakan badannya sendiri ialah karena ia berhias untuk lelaki yang bukan muhrimnya dan suka mengumpat orang lain.

* Perempuan yang memotong badannya sendiri dengan gunting api neraka karena ia mengenalkan dirinya kepada orang yang kepada orang lain bersolek dan berhias supaya kecantikannya dilihat laki-laki yang bukan muhrimnya.

* Perempuan yang diikat kedua kaki dan tangannya ke atas ubun-ubunnya diulurkan ular dan kalajengking padanya karena ia bisa shalat tapi tidak mengamalkannya dan tidak mau mandi junub.

* Perempuan yang kepalanya seperti babi dan badannya seperti himar ialah tukang umpat dan pendusta. Perempuan yang menyerupai anjing ialah perempuan yang suka memfitnah dan membenci suami.

Mendengar itu, Sayidina Ali dan Fatimah Az-Zahra pun turut menangis. Dan inilah peringatan kepada kaum perempuan.

Tlng dibantu takhrij haditsnya ya…
جَزَاك اللّهُ خَيْرًا

Jawab:

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Bismillah. Hadits ini tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadits yg disusun oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah, baik kitab hadits Shohih maupun hadits Dho’if.

Dengan demikian, derajat hadits ini PALSU dan BATHIL karena tidak ada asal-usulnya yang valid dan otentik. Dan riwayat ini termasuk berita yang harus didustakan karena Matan (kandungan hadits)nya mungkar.

Hadits ini dinilai BATHIL, PALSU dan MUNGKAR, karena tidak disebutkan di
dalam kitab-kitab hadits ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Akan tetapi hanya disebutkan oleh seorang ulama Syi’ah yang bernama Muhammad Baqir Al-Majlisi Al-Ashfahani (wafat pada tahun 1111 H) didalam kitab haditsnya yang diberi judul Bihaar Al-Anwaar Al-Jami’u Li Durori Akhbaari Aimmati Al-Athhaar, juz XVIII/351. (Kitab ini semuanya berjumlah 107 jilid). Dan kitab ini merupakan salah satu kitab hadits yg dijadikan rujukan oleh orang-orang Syi’ah. Dan sudah dipastikan oleh para ulama hadits dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah bahwa kitabnya tersebut telah dipenuhi dengan hadits-hadits PALSU dan BATHIL.

Dengan demikian, tidak boleh bagi kita sebagai umat Islam membenarkan dan menyebarluaskannya kepada orang lain melalui media apapun, kecuali dengan maksud memperingatkan dan menjelaskan kepada umat Islam akan KEPALSUAN dan KEBATILANNYA. Sehingga kita terbebas dari berdusta atas nama Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang mana pelakunya diancam keras oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan siksaan berupa menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Karena berdusta atas nama Nabi tidaklah sama dengan berdusta atas nama orang lain.

Demikian yang dapat saya sampaikan tentang keterangan derajat hadits di atas. Sengaja saya postingkan jawaban pertanyaan ini ke BLackBerry Group Majlis Hadits karena banyaknya pertanyaan yang sama berkaitan dengan derajat hadits di atas.

Adapun lafazh hadits aslinya dapat dibaca di blog kami:
https://abufawaz.wordpress.com , karena lebih panjang dari teks terjemahannya yg disebutkan dlm pertanyaan di atas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

lanalz albab said...

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan"

lanalz albab said...

Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan"

Anonymous said...

TIADA PERKATAAN "saw’atihima" dalam surah an-nur ayat 31. Maka fitnah yang melampau ini patut dihentikan. YANG ADA IALAH "WALYADHRIBNA" iaitu 'biar mereka TARIK PANJANG' ATAU 'biar mereka tarik lebih' dan ayat seterusnya 'BIJUMURIHINNA" yang bermaksud TUDUNG MEREKA atau 'tutupan kepala mereka' kemudian 'ala' yakni 'keatas' dada mereka. TELAH JELAS DISINI "TUTUPAN KEPALA MEREKA" yaitu 'JUMURIH' IAITU SESUATU tutupan kepala yang telah SEDIA ADA DIPASTIKAN TUHAN UNTUK KEKAL malah dikatakan tarik lebih lagi yakni extend or draw OVER [ala] dada mereka. Apabila perkataan tutupan kepala sudah ada, ditambah dengan YADHRIB 'tarikkan lebih' MAKA TELAH JELAS tutupan itu sesuatu yang dianggap tuhan SEPATUTNYA TELAH SEDIA ADA dan wajib. Khilaf keadaan dan fitnah posting lucu ini kelihatan amat sekali apabila dia menceritakan ayat yang tiada dan menempelak tudung yang terang-terang ditulis Allah dalam bukunya untuk ditarikkan lagi.

"Aku akan memaling pergi dari tanda/ayat-Ku mereka yang angkuh pada yang bawah [ard/bumi] tanpa hak, dan jika mereka lihat setiap tanda tidak mereka percaya dengannya; dan jika mereka nampak jalan kesedaran [la-rushdi] tidak mereka mengambilnya perjalanan tetapi jika mereka nampak jalan kesilapan itu, mereka akan mengambilnya perjalanan. Itu kerana mereka menafi tanda/ayat Kami, dan mereka adalah darinya tidak peduli -[KETINGGIAN:146]"

Aku mengamarankan kamu terhadap fitnah kamu yang akan terpalit ke mukamu sendiri.Buang posting fitnah ini sebelum seksaan demi seksaan terjadi kepadamu setelah datangnya amaran.

Anonymous said...

Terlalu complicated i tgk topic oakai tudung.. Macam terlalu penting sangat soal bertudung, walaupun org tu baik hati sekalipun, tetapi tetap di neraka kalau tidak menutup rambutnya? Saya tak rasa allah sebegini rupa, nampak seperti tidak adil kerana mementungkan rambut dr amalan...hmmm... Soalannya sekarang, apa yg setiap surah dlm alquran tegaskan?

Suhairul Suddin said...

Aurat wanita adalah kecuali muka dan tangan. Kan mudah ja tu nk faham. Klu dari leher dan tutup bahagian dada kn susah nk buat tu, kena ikat leher la gamaknya

Anonymous said...

Persoalan saya mengenai aurat :

1) Dalam ayat An Nuur 31, tidak disebut pun perkataan aurat jika aurat drpd perkataan Arab tetapi dlm ayat An Nuur 58 ada menyebut perkataan aurat mengenai pedoman dalam rumah tangga.
"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu : sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu.

2) Pernah bercakap dgn seorang kawan saya mengenai perkara ini dan dia tunjukkan ayat An Nuur 31 drpd sebuah buku yg agak usang, dlm ayat itu wanita diperintahkan oleh Allah swt utk menutup kain tudung ke dadanya.
mengikut logik akal yang memberahikan lelaki terhadap wanita adalah di bahagian belahan dada bukannya rambut.

3) kain tudung bukan bermaksud tudung kepala tetapi kain yg melindungi sesuatu, dalam An Nuur 31 jelas menjelaskan perkara ini tetapi terdapat pelbagai ulasan daripada para ulama'. Akhirnya kini tudung dijadikan budaya, fesyen, bisnes kerana itu maksiat masih berlaku. Iman tu di mana sebenarnya pada tudung kepala kah?

Mmg kita ketahui bangsa Arab saling bermusuh sesama kaum sejak dahulu hingga skrg ingin tunjukkan mereka kaum paling hebat dan pendapat mereka lebih baik daripada pendapat kaum lain misalnya Syiah. Ayat2 dalam Al Quran dah jelas dan mudah untuk difahami tetapi diputar belitkan menjadi tidak faham dan orang Islam tidak benarkan sama sekali mempertikaikan apa2 yg ada dalam Al Quran itu benar tetapi yg dipertikaikan mengapa kita diajar dgn kefahaman yg lain dari maksud dlm Al Quran. Nabi saw sendiri meminta berpandu kpd Al Quran jangan ikut selain daripada Al Quran.

Sebab itu negara yg rakyatnya ramai Islam hidup dalam tertekan kerana kegembiraan itu ketenangan iaitu Al Qura, hiburan tidak dibenarkan sama sekali bimbang akan lupai Allah swt. Bukan bermaksud hiburan sampai hilang akhlak tetapi berbentuk pengajaran dan ada mesej utk kebaikan.

Kita ditakut2kan dgn balasan neraka, itu mmg benar tetapi yg sebenarnya kita diminta sentiasa ingat Allah swt dan beriman. Dalam zaman skrg terlalu byk perkara dan urusan yg mesti difikirkan semuanya mesti cepat dalam masa yg kita perlu sentiasa berzikir yer betul tetapi jika ada kelapangan. Boleh kah kita fikir dua perkara dlm satu masa.

Anonymous said...

Sambungan....

Kerana itu orang Islam sgt lemah dalam menyelami sesuatu perkara sebab tidak dibenarkan sama sekali... hingga ada manusia juga ingin disanjung dan dipuji sedangkan semua tu hanya utk Allah swt. Kita jadi manusia yg tak pandai memotivasikan orang lain sebab tak pandai menyelami jiwa orang lain. Kita jadi manusia yg mengutuk dan menghina orang lain yg menyelami ilmunya. Sebenanrnya jiwa kita kosong ada yg tak faham pun apa maksud dlm solatnya mcmaner nak menyelami jiwanya dgn Allah swt sbb bacaan dlm bahasa Arab yg merdu t padahal tak faham pun. Orang Arab nak pastikan bahasanya tetus menjadi bahasa plg agung di dunia sbb tu kita disuruh utamakan bahasa Arab. Sebab tu molek kira fahami maksud bacaan dlm solat supaya ia menusuk dlm jiwa kita dan berdoa dlm bahasa kita sendiri barulah berlaku komunikasi anrara kita dgn Allah.

azmi water said...

jika benar menutup rambut tidak wajib, berikanlah tatacara pemakaian sebenar yg dikatakan kamu berlandaskan arahan Allah dari ayat 31 surah an-nuur; bagaimana rupa tudung/selendang perlu dipakai dan dipanjangkan menutup dada..perhiasan tidak boleh dipakai kpd umum kecuali suami dan ahli keluarga yg dibenarkan. punggung tidak dinyatakan, mcm mana pulak..boleh di tunjuk? ada ke penyokong rambut bukan aurat ni yg ikut tetapan dari ayat 31 ni secara keseluruhan

Anonymous said...

Ustaz...nanti ustaz jangan benarkan isteri dan anak perempuan ustaz pakai tudung ye..

Anonymous said...

Wahabi

Anonymous said...

Kenapa laa nak emosi sgt, kalau org tu nak pakai tudung atau tidak, itu pilihan mereka. Cuma yg pasti tudung kepala tak wajib. Kalau tak bertududng pun biarlah berpakaian sopan. Atau dh bertudung pun biarlah sesuai dgn pemakaian tu. Yg penting solat, puasa, haji, sedekah , hati tak busuk asyik dok kutuk mengutuk ja.. haaa entah yg negatif ni bayar tak nafkah dkt isteri mereka? Atau bayar nafkah hanya cukup makan di rmh ja. hiasan isteri tak ada.. rasanya ini lebih penting kot.. sekrg pun sya tgk byk lelaki yg kolot dh jadi mata juling plk tgk yg tak bertudung. Dh macam org arab gila sex. Maybe sebb dh jadi mcm tak ketahuan tak pernah tgk melayu tak pakai tudung kot. Dulu tak plk mcm ni.. masih ada sifat respect.. sekarg sampai bersalaman pun dh mcm jijik sgt nak salam dgn perempuan.. kononnya suci.. over reacting, mcm kina nak sgt rasa tgn mereka, entah lah lelaki melayu zaman sekrg ni.. pelik2. Nasihat org pandai. entah bini kat rmh bahagia atau tidak dgn dia.. #kecampuntakkisahlah

setio wibowo said...

tuan penulis, ada yang caci maki anda kan sabar ya itu mungkin para penganut madzhb syafii

setio wibowo said...

MADZHAB MAKSUD SAYA

Anonymous said...

Allah SWT berfirman:

يٰۤـاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
yaaa ayyuhan-nabiyyu qul li`azwaajika wa banaatika wa nisaaa`il-mu`miniina yudniina 'alaihinna min jalaabiibihinn, zaalika adnaaa ay yu'rofna fa laa yu`zaiin, wa kaanallohu ghofuuror rohiimaa

"Wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman, supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya (semasa mereka keluar); cara yang demikian lebih sesuai untuk mereka dikenal (sebagai perempuan yang baik-baik) maka dengan itu mereka tidak diganggu. Dan (ingatlah) Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."
(QS. Al-Ahzab 33: Ayat 59)

* Via Al-Qur'an Melayu http://quranmelayu.com

setio wibowo said...

silahkan yang menganut pendapat terkuat jilbab wajib, ya kaya gitoeee, marah marah, gue juga udah tau kenapa jilbab wajib pendapat terkuat, gak perlu gue debat dan berbantah urus diri sendiri aja.

setio wibowo said...

gue udah tau makna sebenarnya 2 ayat yang dijadikan hujah jilbab wajib, gue gak mau debat yang gak penting

setio wibowo said...

yang menganut pendapat terkuat hijab wajib marah marah gak mau kalahhhhhh

setio wibowo said...

hahahahahahahahahahahahahahahaha, yang menganut hijab wajib marah marah, mengeluarkan macam macam dalil,

setio wibowo said...

Hijab budaya Islam yang dihukumi wajib OLEH jumhur ulama. Dengan fakta fakta tentang wanita, dan hal hal yang ditimbulkannya

setio wibowo said...

Ini, yang ikut pendapat terkuat hijab wajib marah marah, masing masing orang bebas berpendapat, merasa hijab wajib. Paling benar, padahal hanya pendapat terkuat. Hanya allah SWT yang Maha benar

setio wibowo said...

Ya pakai rok panjang baju panjang tanpa hijab, yang Penting menutupi dada, dan tidak memakai perhiasan yang mencolok dan mengundang perhatian. Juga dilarang memakai pakaian kurang kain yang menampakkan sebagian tubuh.atau ketat dan transparan